Startsida

Viltåkrar, Plantskydd, Vilthägn

NÅGRA ORD OM OSS

Vi har sysslat med Viltåkrar, viltutsäde, Salix och Salixförädling sedan 2000.

Vi startade med att saluföra allt från sockerbetor, höstraps, jordärtskockor men har idag fokuserat all vår verksamhet på ViltSalix® - eller s k SalixVilt.

Viltsalix ger ditt vilt ett näringsrikt foder hela året, med minimal insats från dig. Du planterar det, och det växer år efter år. Flera av våra kunder planterar vår sort på nyplanteringar - då klövviltet ofta föredrar vår salixsort framför de nyplanterade plantorna.

Viltsalix® ska inte jämföras med vanlig Salix - "energiskogs-salix" som innehåller ämnen som Vilt ogillar - vår sort är tvärt om det är som en magnet för ditt vilt.


Plantera det som växtskydd, viltåker eller åtelgröda

- du bestämmer.


Gå till beställningsformuläret

Plantering

Vi levererar främst våra sticklingar tidig vår för bästa tillväxt, därför sker leveranserna i dialog med våra kunder då tjälen går ur marken vid olika tidpunkter i landet. Våra kunder finns från Kiruna i Norr till Malmö i söder .

Planteringen är enkel, när du får sticklingarna är de färdiga att stoppas i jord.

Innan leverans har de skördats, besiktigats, behandlats med rotstimulant i minst 14 dagar - allt för att garantera så hög överlevnad som möjligt.

Marken där du sätter sticklingarna kan vara allt från en åkerplätt - till som många av våra kunder som önskar växtskydd - inne i skogen.
Viltet

Förutom klövvilt som älg, rådjur, dov och kronhjort så frodas även annat vilt bland salixen, t ex fälthöns likt Fasan, som behöver gömsle för att undkomma predatorer som rovfåglar och räv, och då kan våra Salixsorter vara ett gott alternativ.

Då ViltSalix betas av klövviltet håller sig Salixen till en höjdmässig nivå som lämpar sig mer än väl för tex fasaner. Att utfodra fasaner i en Salix-plantering gör även att duvor mm inte kommer åt maten lika lätt.


Att kombinera viltvårdsinsatserna är av yttersta vikt, tex att i närheten av din viltåker tillgängliggöra en saltsten är väldigt uppskattat av ditt vilt.  Mångfald på marken är inte att underskatta, -minimera täta granbestånd, och låt löv, tall mm bildas. Och betesskadade tallar - såga inte ner dem, viltet betar gärna på samma tall igen, vilket gör att friska obetade tallplantor inte utsätts för lika hårt tryck.

Vi samarbetar och rekommenderar även Agrojakt som har flerårig erfarenhet inom viltåkrar och även saluför kompletterande utsäde till din viltåker.

www.agrojakt.se


Lycka till!


Källor: Viltdata.se, svenskjakt.se, Mikael Andersson,  Yrkesjakt i Väst

ARTIKEL

Låga slaktvikter på Älgkalv?

I många delar av landet är trenden med låga slaktvikter på älgkalv ett faktum, dock är det inte så drastiskt som många tror. Visst trenden är nedåtgående, men på ca 20 års tid pratar vi om ett nationellt snitt på ca tre kilo - även om det lokalt kan handla om större siffror.


Orsakerna är många, dels så är senare kalvfödslar en stor viktig faktor, vilket självklart spelar in, men även så finns andra viktiga parametrar- som fodertillgång. Efter stora stormar, som stormen -69 så ser man en tydlig ökning av älgstammen, och anledningen är såklart fodertillgång.


I Stormens spår skapas kalhyggen och stormgator där ungskog får möjlighet att etablera sig, vilket i sin tur föder klövviltet, tyvärr är det en kortvarig lycka då ungskogen snabbt växer upp och blir otillgänglig för viltet igen.


Yrkesjakt deltar i en studie där vi strategiskt har planterat ut Salix vilt hos ett par utvalda markägare för att se hur mycket mer foder som behövs i ett område för att tex älgen ska få tillräckligt med mat.  Projektet startade 2014 och påvisar redan nu en god prognos. Då salixen fungerar som foder året om ser vi att klövviltet återkommer till våra fält oavsett årstid.


Vinter och tidig vår betas de vedartade årsskotten ned, vilka innehåller viktiga näringsämnen för klövviltet och under sommar betas de fina bladen. Att de betas hårt skadar inte växten i sig - utan denna sätter snabbt nya skott, vilka åter igen hålls nere till lämplig beteshöjd för viltet genom att både älg, hjort och rådjur ständigt betar.


Här ser ni ett par bilder från en SalixVilt-åker ( 3 år gammal planering)